Правила використання сайту

1. Дані правила регулюють відносини між Сайтом www.superdovidka.ua (в особі адміністрації сайту) та Користувачем сайту з приводу використання інструментів та можливостей сайту, розміщення Користувачем інформації на сайті, отримання інформації з сайту та інші умови взаємодії між Сайтом та Користувачем.

2. Факт використання у будь-який спосіб сайту Користувач підтверджує ознайомлення Користувача з цими Правилами, повне розуміння їх умов та повну, беззастережну згоду з цими Правилами.

3. У разі неознайомлення та/або нерозуміння, та/або незгоди Користувача з цими Правилами Користувач зобов'язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту з вилученням усієї розміщеної ним на Сайті інформації.

4. Відносини Сайту та Користувача щодо надання платних послуг регулюються Офертою на надання послуг описаною цими Правилами у тій частині, в якій вони не суперечать Оферті на надання послуг. Перелік платних послуг перераховано у Тарифних планах

5. Користувач може розмістити на Сайті інформацію, використовуючи виключно відкриті для Користувачів інструменти та можливості Сайту. Користувач зобов'язаний розмістити інформацію в полях введення позначених як обов'язкові для заповнення, у разі нерозміщення (невірного, неповного розміщення) інформації в таких полях, Сайт на власний розсуд може обмежити використання всіх або деяких можливостей та/або інструментів Сайту.

6. Інформація, яка розміщується Користувачем на Сайті, має бути достовірною, актуальною, повною, не порушувати у будь-який спосіб прав Сайту та будь-яких третіх осіб, не порушувати чинного законодавства України. Користувач зобов'язаний слідкувати за відповідністю розміщеної ним раніше інформації критеріям, передбаченим цим пунктом і у разі невідповідності негайно, протягом однієї години усувати таку невідповідність.

7. У випадках, коли інформація розміщена Користувачем викликає сумнів у Сайту, Сайт має право вимагати у Користувача офіційного підтвердження достовірності, актуальності, повноти, законності тощо такої інформації, а також особи Користувача. У разі не надходження запитуваної інформації та підтверджуючих документів, у термін встановлений у вимогі, Сайт на свій розсуд може обмежити або припинити використання всіх або деяких можливостей та/або інструментів Сайту з негайним видаленням частини або всієї розміщеної Користувачем інформації. Сайт має право на власний розсуд використовувати та видаляти будь-яку інформацію, розміщену Користувачем.

8. Сайт не несе відповідальності за достовірність, актуальність, повноту, законність тощо, розміщеної Користувачем інформації. Відповідальність за негативні наслідки викликаних наданням інформації, яка не відповідає перерахованим у п.6 цих Правил критеріям, несе Користувач.

9. У разі наявності серед розміщеної на Сайті інформації про користувача персональних даних, Користувач за фактом користування Сайтом у будь-який спосіб надає повну та безумовну згоду на обробку Сайтом таких персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» з метою достовірності інформації та правильності її заповнення, до моменту отримання Сайтом офіційної письмової заборони Користувача на обробку відповідних персональних даних та підтверджує своєчасність його повідомлення про права у зв'язку з включенням його персональних даних до бази персональних даних, мета збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються (передатися).

10. У разі перегляду, копіювання, використання та будь-яких інших операцій з інформацією, розміщеною на Сайті, Користувач зобов'язаний дотримуватися законодавства України, не порушувати права та охоронювані законом інтереси третіх осіб. При використанні Користувачем будь-якої інформації з Сайту посилання на Сайт обов'язкове.

11. Користувач фактом користування Сайтом у будь-який спосіб підтверджує свою згоду взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та свою здатність їх забезпечити.

12. Сайт має право в будь-який час на власний розсуд змінювати умови, викладені в цих Правилах. Користувач зобов'язаний систематично знайомитися з Правилами і у разі виявлення їхньої зміни вирішити: продовжувати користуватися Сайтом, або припинити користування.

13.Будь-яка взаємодія між Сайтом та Користувачем регулюється чинним законодавством України.